Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση αποσβέσεων

Λαμπαδά, Παρασκευή

Η εν λόγω πτυχιακή συντάχτηκε με σκοπό ο αναγνώστης της να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για τις αποσβέσεις παραθέτοντας χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με αυτές. Έτσι για την διευκόλυνση του αναγνώστη θα μπορούσαμε την εργασία αυτή να την χωρίσουμε σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο της μέρος παρουσιάζεται το Π.Δ. 299/2003 με αντικείμενο τις αποσβέσεις. Στο δεύτερο μέρος γίνεται παράθεση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να γίνουν οι αποσβέσεις σε κάθε περίπτωση. Στο τρίτο της μέρος παρουσιάζονται τα σχετικά παραδείγματα και τέλος στο παράρτημα της πτυχιακής μου εργασίας αποτυπώνεται επακριβώς ο νόμος των αποσβέσεων, οι συντελεστές των αποσβέσεων που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την νομοθεσία καθώς και οι μέθοδοι αποσβέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αποσβέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.