Διαχείριση περιβάλλοντος με βάση συστήματα πιστοποιημένα κατά ISO 14000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διαχείριση περιβάλλοντος με βάση συστήματα πιστοποιημένα κατά ISO 14000

Δεληγιάννη, Καλλιόπη

Η προστασία του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες αποτελεί πολυδιάστατο πρόβλημα. Οι διαχειριστικές πρακτικές για το περιβάλλον που καλούνται να εφαρμόσουν οι κάθε μορφής οργανισμοί και επιχειρήσεις, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο το σύνολο των επιμέρους λειτουργιών τους που αποτελούν εν δυνάμει πηγές ρύπανσης, όσο και τους διαφορετικούς περιβαλλοντικούς αποδέκτες της ρύπανσης. Σε ότι αφορά τις ρυπογόνες λειτουργίες της κάθε επιχείρησης, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων προϋποθέτει τη χρήση κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων και τη σωστή συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων ατόμων (π.χ. εργαζόμενοι) ή ομάδων ατόμων (π.χ. καταναλωτές). Παρακάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά οι 16 αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης που προτείνονται από το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορίου, οι οποίες καταδεικνύουν το πλήθος των διαστάσεων που μπορεί να λάβει κάθε προσπάθεια αναβάθμισης των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας επιχείρησης:

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία - Πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.