Χρηματοοικονομική ανάλυση της Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση της Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε.

Χασιώτης, Μιλτιάδης

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Θα αναλύσουμε την εταιρεία μέσω ανάλυσης κοινού μεγέθους, κάθετη ανάλυση και οριζόντια ανάλυση και θα χρησιμοποιήσουμε στο μοντέλο μας κάποιους συγκεκριμένους αριθμοδείκτες που θα δεικνύουν την αποδοτικότητα , την φερεγγυότητα και την διάρθρωση του κεφαλαίου της εν λόγω εταιρίας. Η ανάλυση και η επεξεργασία γίνεται μέσο Η/Υ και στο πρόγραμμα του word και excel.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.