Η σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης

Σάλτου, Βασιλική
Ζυμάρα,, Αναστασία

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει αναφορά στους σεισμούς. Ποια είναι τα αίτια τους, πως βρίσκουμε και τι είναι το επίκεντρο του σεισμού, αλλά και η σεισμική ένταση και το μέγεθος καθώς και για μακροσεισμικές κλίμακες. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθεί στη σεισμοτεκτονική της Ελλάδας. Ποια είναι τα μορφολογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της και στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε ιστορικούς σεισμούς της Ελλάδας. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η σεισμικότητα στη Δυτικής Μακεδονίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα κυριότερα ενεργά ρήγματα της Δυτικής Μακεδονίας, το σεισμογενετικό ρήγμα του σεισμού της 13^ Μαΐου 1995 όπως και η σεισμογενής ζώνη ρηγμάτων του Αλιάκμονα. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο μεγάλο σεισμό της 13η- Μαΐου 1995. Παρουσιάζονται η γεωλογία και η τεκτονική της περιοχής, τα σεισμολογικά δεδομένα (μέγεθος, εστιακό βάθος, ένταση του σεισμού). Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στα μακροσεισμικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις στα μνημεία της περιοχής καθώς και στον αντισεισμικό σχεδίασμά.

Thesis
NonPeerReviewed

Σεισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.