Οι δημόσιες σχέσεις στον δημόσιο τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις στον δημόσιο τομέα

Καζαντζίδου, Ελισσάβετ

Από όσα προαναφέρθηκαν γίνεται κατανοητό, ότι η άσκηση Δημοσίων Σχέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν είναι σίγουρα απλή υπόθεση. Και αυτό συμβαίνει, διότι: ν' υπάρχει εκτεταμένο πεδίο δραστηριοτήτων ν' απαιτείται συνυπολογισμός στοιχείων και δεδομένων ν' οφείλεται συνεχής και αδιάκοπη ενημέρωση πάνω στην ισχύουσα πρακτική των δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών ν' χρειάζεται παρακολούθηση της ανάλογης διεθνούς πρακτικής ν' δημιουργούνται επιμέρους ανάγκες εξειδίκευσης των δημοσίων Σχέσεων με βάση τα ισχύοντα σε ορισμένα είδη δραστηριοτήτων ν' καλύπτονται οι ανάγκες ενός ιδιαίτερα μεγάλου και ετερόκλητου κοινού -συχνότατα είναι το σύνολο του λαού- που οδηγεί στην αδυναμία τυποποίησης και στη χρήση πολλών και διαφορετικών μέσων κ.λ.π.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.