Η χρήση νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η χρήση νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων

Χατζηπαύλου, Κυριακή
Καραγεώργου, Αικατερίνη

Το ακόλουθο σύγγραμμα έχει ως βασικό στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση του αντικειμενικού στόχου της Διοίκησης Παραγωγής και των σταδίων που αυτή περιλαμβάνει σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη. Παράλληλα, αποτελεί μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους οικονομολόγους και τους επιστήμονες των τεχνικών και θετικών επιστημών. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από την Εμπειρική Περίοδο, την Βιομηχανική Επανάσταση, την Επιστημονική Περίοδο και την Εποχή των Συστημάτων. Επίσης γίνεται αναφορά και στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, την Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και άλλων Παραγωγικών Συστημάτων, επιστήμες που διαμόρφωσαν εξίσου σημαντικά την παραγωγή. Στην δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στις Νέες Τεχνολογίες ή Τεχνολογίες Αιχμής και τα αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής, τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, αναλύονται οι λειτουργίες κάθε συστήματος, τονίζονται οι θετικές τους επιδράσεις πάνω σε συγκεκριμένα προϊόντα και αναφέρονται οι πρώτες τους εφαρμογές. Η Τρίτη ενότητα επισημαίνει κάποια παραδείγματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε συγκεκριμένες βιομηχανίες προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής ή να βελτιστοποιηθεί το υπάρχον προϊόν. Παράλληλα αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν καταγραφεί από την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και αναλύονται πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει την μελέτη περίπτωσης η οποία αναλύει την εφαρμογή αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής από την αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. Στην Πέμπτη και τελευταία ενότητα καταγράφονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από την δημιουργία του παρόντος συγγράμματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)