Μεταφορά και προσπέλαση αρχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μεταφορά και προσπέλαση αρχείων

Πλιάκας, Ηλίας

Μια υπηρεσία μεταφοράς αρχείων παρέχει τη δυνατότητα να στέλνεται ένα αντίγραφο ενός ολόκληρου αρχείου από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον. Τα πρωτόκολλα TCP/IP περιλαμβάνουν δυο υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων, τα πρωτόκολλα FTP και TFTP. To FTP έχει περισσότερες λειτουργικές δυνατότητες, επειδή υποστηρίζει μια αλληλεπιδραστική διασύνδεση με διαταγές, η οποία επιτρέπει στο χρήστη να εμφανίζει τη λίστα των περιεχομένων ενός καταλόγου, να ορίζει των τρόπο μεταφοράς για αρχεία κειμένου ή για δυαδικά αρχεία, να ελέγχει τη μετάφραση ονομάτων αρχείων και να καθορίζει τη μετάφραση του συνόλου των χαρακτήρων για τα αρχεία κειμένου. Το πρωτόκολλο TFTP παρέχει μόνο μια βασική υπηρεσία μεταφοράς: Μπορεί να χρησιμοποιείται για να στέλνει ένα αντίγραφο ενός αρχείου και προς τις δυο κατευθύνσεις. Αν και τα πριοτόκολλα FTP και TFTP χρησιμοποιούν και τα δυο υποδείγματα πελάτη-διακομιστή, τα πρωτόκολλα μεταφοράς στα οποία βασίζονται είναι διαφορετικά: Ένας πελάτης και ένας διακομιστής TFTP χρησιμοποιούν το UDP για να επικοινωνούν, ενώ ένας πελάτης και ένας διακομιστής FTP χρησιμοποιούν το TCP. Η χρήση του UDP κάνει το πρωτόκολλο TFTP ιδιαίτερα κατάλληλο για τη διαδικασία εκκίνησης υλικού - το λογισμικό των πρωτοκόλλων TFTP, IJDP και IP μπορεί να βρίσκεται σε μνήμη ROM. Ένας πελάτης FTP ανοίγει μια σύνδεση ελέγχου με ένα διακομιστή, μέσω της οποίας στέλνει αιτήσεις και παίρνει αποκρίσεις. Η σύνδεση ελέγχου παραμένει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της συνόδου. To FTP δε στέλνει δεδομένα μέσω της σύνδεσης ελέγχου. Αντίθετα, ο διακομιστής δημιουργεί μια ξεχωριστή σύνδεση δεδομένων οπότε ζητείται μια μεταφορά αρχείου. Η σύνδεση δεδομένων ποτέ δε συγχέεται με μια σύνδεση ελέγχου, επειδή το FTP χρησιμοποιεί δυο διαφορετικούς αριθμούς θυρών πρωτοκόλλου. Μια υπηρεσία προσπέλασης αρχείων επιτρέπει σε μια εφαρμογή να διαβάζει ή να τροποποιεί τμήματα ενός μακρινού αρχείου χωρίς να χρειάζεται να αντιγράψει ο πελάτης ολόκληρο το αρχείο. Επίσης, μια υπηρεσία προσπέλασης αρχείων επιτρέπει τη μεριζόμενη πρόσβαση αρχείων, με την οποία πολλοί πελάτες μπορούν να προσπελάζουν ένα αρχείο που βρίσκεται σε κάποιο διακομιστή. Ο μηχανισμός προσπέλασης αρχείων που χρησιμοποιείται στο TCP/IP ονομάζεται NFS (Network File System - Σύστημα Αρχείων Δικτύου). Σε αντίθεση με τους πελάτες μεταφοράς αρχείων, το NFS ενσιοματώνεται στο σύστημα αρχείων ενός υπολογιστή. Η ενσωμάτωση αυτί) επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα-εφαρμογή να πραγματοποιεί λειτουργίες σε ένα μακρινό αρχείο: Όποτε μια εφαρμογή πραγματοποιεί μια λειτουργία αρχείου, το λογισμικό πελάτη του NFS επικοινωνεί με το μακρινό υπολογιστή για να πραγματοποιήσει την ίδια λειτουργία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.