Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και οι μέθοδοι αποτίμησης τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και οι μέθοδοι αποτίμησης τους

Καντζούρη, Ευγενία
Σταμπολού, Φωτεινή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν για την ανάπτυξη της ρύπανσης εντός και εκτός των ορίων μιας χώρας. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη των πιο σημαντικών τρόπων καταπολέμησης της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή καθώς και στοιχεία για την φυσική σύσταση της ατμόσφαιρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι, από πλευράς επιπτώσεων και συχνότητας εμφάνισης, ρύποι καθώς και οι σημαντικότερες πηγές τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επίδραση των μετεωρολογικών συνθηκών στα επίπεδα ρύπανσης ενώ αναλύεται η σημασία του ανέμου και της ατμοσφαιρικής ευστάθειας και αναστροφής στην διασπορά των ρύπων. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει θέματα αιχμής που απασχολούν τακτικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως η αραίωση του στρώματος του όζοντος, το φωτοχημικό νέφος των πόλεων, η ρύπανση εσωτερικών χώρων, η όξινη βροχή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τους Δείκτες με τους οποίους μετράμε την ρύπανση και τη δυσφορία που δημιουργείται στο περιβάλλον. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικά στοιχεία μέτρησης της συγκέντρωσης των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται μέτρα και τρόποι αντιμετώπισης της ρύπανσης από τους ανθρώπους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.