Επικοινωνία στις οργανώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Επικοινωνία στις οργανώσεις

Αντωνοπούλου, Γιαννούλα

Η επικοινωνία σαν έκφραση της ανθρώπινης ζωής είναι ένα φαινόμενο που συνοδεύει την ανθρώπινη κοινωνική παρουσία Στο χώρο των οργανώσεων ως βασικό στοιχείο της διοίκησης ,αποτελεί το απαραίτητο πλέγμα μέσα στο οποίο συνυφαίνονται τα πρόσωπα με τις δραστηριότητες και εξασφαλίζεται τόσο ο συντονισμός, κατά την επιδίωξη των αντικειμενικών σκοπών σε συνδυασμό με την ικανοποίηση του προσωπικού ,όσο και η αναγκαία μεταξύ οργανισμών επαφή μέσω των συστημάτων μεταφοράς πληροφοριών ιδεών διαθέσεων και αισθημάτων. Για την πλήρη ανάπτυξη όλων των πλευρών της επικοινωνίας, θα χρειαζόταν μακροχρόνια εργασία, η οποία πέρα από το ότι θα οδηγούσε στην έκδοση ενός ογκώδους έργου, καταβλήθηκε λοιπόν προσπάθεια να τονισθούν τα σημεία εκείνα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τις πρακτικές ανάγκες των επιχειρήσεων και που αναφέρονται τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική επικοινωνία. Τέλος ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για τον τονισμό των αρχών και των κανόνων που διέπουν τις διάφορες μορφές γραπτού ή του προφορικού λόγου, στα πλαίσια της σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης ώστε να δίνεται στον αναγνώστη η ευχέρεια έχοντας υπόψιν τις αρχές και τους κανόνες αυτούς να αυτενεργεί, αναπτύσσοντας πρωτοβουλία, μέσα στα πλαίσια που προσδιορίζονται από το κάθε θέμα που αντιμετωπίζει.

Thesis
NonPeerReviewed

Επικοινωνία
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.