Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Παντελίδου, Κυριακή

Η πτυχιακή αυτή εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρατίθεται το κείμενο των άρθρων 98 έως 118 του Ν.2238/1994 όπως ισχύει μετά το Ν.3427/2005. Τα άρθρα αυτά αναφέρονται στο τρόπο φορολόγησης των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμών, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ή οργανισμών κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των αλλοδαπών επιχειρήσεων. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται άλλα άρθρα του Ν.2238/1994 συναφή της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Τέλος το τρίτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει παραδείγματα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης και συμπλήρωση των δηλώσεων τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.