Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα του γάλακτος των αγροτικών ζώων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα του γάλακτος των αγροτικών ζώων

Φαϊτά, Ελεάνα

Ξεκινώντας την παρούσα εργασία θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά στην σημασία του γάλακτος και του πρωτογάλακτος για τον άνθρωπο και τα ζώα. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο πρωτόγαλα που διαφέρει σημαντικά από το κανονικό γάλα λόγω της σύνθεσής του, που το καθιστά τροφή ιδιαίτερης σημασίας για τα νεογέννητα. Στη συνέχεια καταγράφεται η κατάσταση της βοοτροφίας και της αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια. Όσον αφορά την βοοτροφία αναλύονται το ζωικό κεφάλαιο και ζωοτροφικές επιχειρήσεις, η παραγωγή και οικονομική αξία ζωικών προϊόντων και η εξέλιξη της βοοτροφίας, για την δε αιγοπροβατοτροφία αναφέρονται γενικότερα στοιχεία. Πριν περάσουμε στην ανάπτυξη του κυρίως θέματος της εργασίας, αναφέρονται και αναλύονται τα κύρια και δευτερεύοντα συστατικά του γάλακτος. Αναπτύσσονται επίσης οι μικροοργανισμοί του γάλακτος και οι επιπτώσεις τους σε αυτό και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Περνώντας στο κύριο θέμα της εργασίας αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα του γάλακτος, οι οποίοι είναι οι εξής: Το είδος και η φυλή του ζώου, η ατομικότητα του ζώου, το στάδιο της γαλακτικής περιόδου, η εποχή του έτους, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η διατροφή του ζώου, το άρμεγμα του ζώου, το στάδιο του αρμέγματος, το χρονικό διάστημα μεταξύ των αρμεγμάτων, η θρεπτική κατάσταση του ζώου, η χρησιμοποίηση του ζώου για εργασία, η ηλικία ή η γαλακτική περίοδος και οι ασθένειες του μαστού. Ακόμα αναφέρονται κάποιες από τις σημαντικότερες γαλακτοπαραγωγές φυλές βοοειδών και αιγοπροβάτων καθώς και οι αποδόσεις αυτών. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα είδη των μαστίτιδων, στην εκδήλωση μαστίτιδων που οφείλονται στην αμελκτική μηχανή καθώς και στην επίδραση που έχει η αμελκτική μηχανή στη γαλακτοπαραγωγή. Στη συνέχεια εντοπίζονται και αναλύονται οι πηγές μόλυνσης του γάλακτος Τέλος, διαπιστώνονται και σχολιάζονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από όλη την εργασία. Επιπλέον γίνεται η καταγραφή ορισμένων προτάσεων για την επίλυση ή την περαιτέρω βελτίωση των προβλημάτων που αναφέρονται στη μελέτη αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.