Γενικά χαρακτηριστικά Α.Ε. & INTRAKAT A.E.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Γενικά χαρακτηριστικά Α.Ε. & INTRAKAT A.E.

Μαλλιαρός, Απόστολος

Η πτυχιακή εργασία αναλύει την έννοια και τα χαρακτηριστικά των ανωνύμων εταιριών. Επιπλέον κάνει παρουσίαση της INTRAKAT (ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΑΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ), η οποία κατέχει από το 1987 ηγετική θέση σε έργα υψηλής τεχνολογίας και μεγάλη εμπειρία στον τομέα κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, έχοντας εκτελέσει τα τελευταία 18 περίπου χρόνια, σημαντικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ανταποκρινόμενη δυναμικά στις προκλήσεις του νέου διεθνοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος της κατασκευαστικής αγοράς και στην προσπάθεια για ισχυροποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων που ενδυναμώθηκαν με την απορρόφηση της εταιρείας INTRAMET το 2005, η INTRAKAT αναπροσάρμοσε την οργανωτική της δομή με στόχο τόσο την ανάπτυξή της σε ευρύτερες κατασκευαστικές δραστηριότητες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όσο και την εντατικοποίηση της διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού. Το νέο ευέλικτο οργανωτικό σχήμα, διαθέτοντας ανανεωμένο ανθρώπινο δυναμικό και με στρατηγική ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενισχύει τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας με τη δημιουργία τριών αυτόνομων επιχειρησιακών μονάδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.