ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε: Διεθνείς - Εθνικές Μεταφορές - Πρακτορεύσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε: Διεθνείς - Εθνικές Μεταφορές - Πρακτορεύσεις

Καπνά, Μαρία

Αυτή η εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει μια γενική απεικόνιση της λογιστικής. Αρχικά στην εργασία μου έδωσα μια συνοπτική εικόνα της λογιστικής, την τήρηση βιβλίων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Στη συνέχεια ανέλυσα τις διαδικασίες που ακολουθεί η λογιστική, τις λογιστικές εγγραφές και το λογιστικό σχέδιο. Κατόπιν την έννοια των εμπορικών επιχειρήσεων και την λογιστική που ακολουθούν αναλύοντας περισσότερο τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που δημιουργήθηκαν για να καλύψουν το κενό που υπήρχε ανάμεσα στις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της εταιρίας "Διαμεταφορική Ε.Π.Ε." για να σας δείξω τον τρόπο που λειτουργεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.