Η εφαρμογή του marketing σε επιχειρήσεις και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η εφαρμογή του marketing σε επιχειρήσεις και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών

Βαρτσάκης, Κ.

Η έννοια της υπηρεσίας είναι πολύ δύσκολο να περιγράφει πλήρως με τη βοήθεια ενός ορισμού που να είναι κοινώς αποδεκτός. Ο μεγάλος αριθμός και ποικιλία των κλάδων παροχής υπηρεσιών είναι ένας από τους λόγους που συμβάλλει σε αυτή τη δυσκολία οριοθέτησης της έννοιας της υπηρεσίας. Ως αποτέλεσμα, στις περισσότερες προσπάθειες ορισμού της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η αναφορά συγκεκριμένων παραδειγμάτων, που όμως περιορίζουν αισθητά το εύρος και τη δυνατότητα γενικής εφαρμογής του προτεινόμενου ορισμού. Αυτό που είναι σημαντικό και που αποτελεί προϋπόθεση κατανόησης της ανάλυσης που ακολουθεί στο παρόν σύγγραμμα είναι η οριοθέτηση της έννοιας της υπηρεσίας σε σχέση με αυτή του προϊόντος. Η υπηρεσία δεν είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από το προϊόν. Τα προϊόντα, ανάλογα με τη φύση τους μπορεί να είναι υλικά ή άυλα / υπηρεσίες. Μια υπηρεσία δηλαδή επιτελεί την ίδια βασική λειτουργία που επιτελεί κι ένα προϊόν και που δεν είναι άλλη από την παροχή φυσικών και ψυχολογικών ωφελειών. Όταν τα άυλα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου μέσου ικανοποίησης φυσικών και ψυχολογικών αναγκών υπερτερούν των υλικών, τότε πλέον γίνεται λόγος για υπηρεσία και όχι για προϊόν.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.