Οργανικά έξοδα κατ΄είδος: ομάδα 6η Ε.Γ.Λ.Σ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οργανικά έξοδα κατ΄είδος: ομάδα 6η Ε.Γ.Λ.Σ.

Δινοπούλου, Ελένη

Η εργασία πραγματεύεται την ομάδα του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου. Ομάδα 6 «οργανικά έξοδα κατ' είδος»: Οργανικά έξοδα (ή έξοδα εκμεταλλεύσεως ή λειτουργικά έξοδα) είναι εκείνα που αναλώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως για τη λειτουργία της επιχείρησης με αποκλειστικό στόχο τη πραγματοποίηση οργανικών εσόδων. Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της χρήσεως στους, κατ’ είδος, εξόδων λογαριασμούς της ομάδας 6 και στο τέλος της χρήσεως μετά τη χρονική τους τακτοποίηση, μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.00 «λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης». Στην ομάδα 6 οργανικά έξοδα κατ’ είδος απεικονίζονται και παρακολουθούνται τα έξοδα (κατ’ είδος) που αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως(οργανικά) καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.