Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πως τεκμηριώνεται η αρχή της πολιτικής πολυφωνίας μέσα από τις γνωμοδοτήσεις, οδηγίες και αποφάσεις του ΕΣΡ

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πως τεκμηριώνεται η αρχή της πολιτικής πολυφωνίας μέσα από τις γνωμοδοτήσεις, οδηγίες και αποφάσεις του ΕΣΡ

Κοντογιάννη, Δημήτριος

Στα κεφάλαια της παρούσας πτυχιακής εργασίας επιχειρείται να δοθεί μια απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αποτελούνε βασικούς παράγοντες για την κατανόηση του θέματος και φυσικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το θέμα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο της Ελλάδας, γίνεται αναφορά στους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη ύπαρξης ενός εποπτικού ρυθμιστικού οργάνου όπως το ΕΣΡ καθώς και την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου από την ίδρυσή του και ακολουθώντας την πορεία αυτή φτάνουμε στο κομβικό σημείο της αναθεώρησης του Συντάγματος το 2001 όπου και αναβαθμίζεται ο ρόλος του, καθεστώς το οποίο ισχύει έως σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά του ΕΣΡ όπως οργάνωση, σύνθεση, λειτουργίες και αρμοδιότητες, τα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση αυτού του θεσμού αλλά και των λειτουργιών που επιτελεί στο πλαίσιο ενός εύρυθμου δημοκρατικού πολιτεύματος. Επίσης παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους ήταν αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός οργάνου που θα εκφράζει τον έλεγχο του κράτους. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθεί ο όρος της πολιτικής πολυφωνίας. Θα μελετηθεί το πώς διασφαλίζεται και γιατί τα ΜΜΕ οφείλουνε να την σεβαστούνε . Πώς διασφαλίζεται μέσω του ΕΣΡ και αν αποτελεί βασικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. το τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθεί η μεθοδολογία διερεύνησης των περιπτώσεων επιβολής κυρώσεων από το ΕΣΡ σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για τα έτη 2007/081 με την αιτιολογία της παραβίασης της πολιτικής πολυφωνίας. Παρουσιάζονται δε αναλυτικά όλες οι αποφάσεις με χρονολογική σειρά. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί σχολιασμός βάση στοιχείων και θα εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Τέλος στο παράρτημα παρατίθενται όλοι οι νόμοι, οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις που αφορούν την διατήρηση της αρχής της πολιτικής πολυφωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Δημοκρατία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)