Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

Χαλίμη, Ανίλα

Η πτυχιακή εργασία αναλύει τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, περιλαμβάνει με τη μορφή της τακτοποίησης - ταξινόμησης και συγκέντρωσης τις διάσπαρτες σε διαφόρους νόμους και διατάξεις ευρισκόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, γύρω από την έκδοση, λήψη, διαφύλαξη κ.λπ. των πολλών φορολογικών στοιχείων και τη λογιστική της τήρησης των βιβλίων. Η σωστή και νόμιμη έκδοση, λήψη και διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων και η ορθή καταχώριση των φορολογικών εγγραφών βάσει των στοιχείων, στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης έχει κεφαλαιώδη σημασία, γιατί είναι ο δείκτης της φοροδοτικής ικανότητάς της. Ο μη σύννομος τρόπος έκδοσης, λήψης κλπ., των στοιχείων και τήρησης των βιβλίων, έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της επιχείρησης με φόρους επιπλέον των δηλωθέντων, προσαυξήσεις και πρόστιμα και, τέλος, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.