Ο προγραμματισμός, η εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων και η συμβολή τους στην επιτυχημένη λειτουργία ενός οργανισμού: περιπτωσιολογική μελέτη του ελληνικού οργανισμού "HELEXPO ΑΕ"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο προγραμματισμός, η εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων και η συμβολή τους στην επιτυχημένη λειτουργία ενός οργανισμού: περιπτωσιολογική μελέτη του ελληνικού οργανισμού "HELEXPO ΑΕ"

Πλαστηράκη, Χριστίνα

Η τεχνική των Δημοσίων Σχέσεων «ανοίγει» τον διάλογο, προλειαίνει το έδαφος δημιουργώντας και διατηρώντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων κοινών που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται μέσω των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις Δημόσιες Σχέσεις και την εφαρμογή τους μέσα σε μία επιχείρηση, συγκεκριμένα με το πώς αυτές εφαρμόζονται μέσα στον εκθεσιακό οργανισμό Helexpo και ποιες στρατηγικές ακολουθεί για την επιτυχή λειτουργία του οργανισμού Με βάση τα δεδομένα τη εργασίας οι Δ.Σ συμβάλουν στη Helexpo διότι βοηθούν στη προσέγγιση της αγοράς, στην αντιμετώπιση των δυσμενών καταστάσεων και τέλος στη προώθηση των υπηρεσιών. Σ' έναν οργανισμό που αναφέρεται σε πολλές εταιρίες και ευρύτερα σε μια μεγάλη μερίδα τη αγοράς είναι αναγκαία η εφαρμογή των Δ.Σ και σε σχέση με την αποστολή των δελτίων τύπου, τη πρόσβαση στις εφημερίδες, στη δημιουργία press-conference για την ενημέρωση του τύπου κ.λ.π.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Δημόσιοι οργανισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.