Οι δημόσιες σχέσεις σε επαγγελματικές ενώσεις και συνδικάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις σε επαγγελματικές ενώσεις και συνδικάτα

Παπαϊωάννου, Ευσταθία

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να το κάνει αυτό καθώς και τον ορισμό των Δημοσίων Σχέσεων. Γίνεται αναφορά στην οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων, στη διαδικασία που αυτές ακολουθούν αλλά και στα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων. Τέλος αναφέρουμε τον ρόλο που οι δημόσιες σχέσεις παίζουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις επαγγελματικές ενώσεις, όπως συνεταιρισμούς και σωματεία. Αναφέρουμε τους τύπους των συνεταιρισμοί που υπάρχουν, τα βασικά γνωρίσματα ενός συνεταιρισμού, βασικές συνεταιριστικές αρχές και από πού και πώς ξεκίνησαν. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς και η γυναικεία συμμετοχή σε αυτούς. Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων και τη δημιουργία των συνδικαλιστικών σωματείων, τα οποία ορίζονται σαν μια τυπική οργάνωση η οποία αντιπροσωπεύει τα άτομα που απασχολούνται σε μια επιχείρηση, σε έναν βιομηχανικό κλάδο ή σε έναν επαγγελματικό κλάδο. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων στις επαγγελματικές ενώσεις και στα συνδικάτα. Ο ρόλος της είναι σημαντικός διότι ενημερώνεται το κοινό για τις δραστηριότητες του σωματείου αλλά ενημερώνονται και τα μέλη του ίδιου του σωματείου για διάφορα θέματα που τους ενδιαφέρουν καθώς και για τη δυνατότητα επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.