Όψεις εθνικισμού στην εκλογική συμπεριφορά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Όψεις εθνικισμού στην εκλογική συμπεριφορά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας

Καραμάνογλου, Γεώργιος

Στην παρούσα συγγραφή, επιχειρείται, αρχικά, μια προσέγγιση σε θεωρητικό επίπεδο του εθνικισμού ως μηχανισμού που μπορεί να ερμηνεύει την εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων ψηφοφόρων. Ο εθνικισμός εξαιτίας της διασύνδεσής του με κάποια πολιτισμικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει τα στοιχεία που μπορούν να απασχολήσουν την ερμηνεία μιας εκλογικής πράξης. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής του εθνικισμού στην εκλογική διαδικασία, σε θεωρητικό επίπεδο, πηγάζει μέσα από τα μοντέλα ανάλυσης της εκλογικής συμπεριφοράς. Η εκλογική κοινωνιολογία, ως μοντέλο ανάλυσης, εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο φιλοσοφικό πλαίσιο όπου τα κοινωνικά δρώμενα και οι κοινωνικές εντάξεις στις οποίες εμπίπτει κάποιος είναι δυνατόν να υπαγορεύουν ανάλογες πολιτικές τοποθετήσεις. Με την μέθοδο των δειγματοληπτικών ερευνών είναι εφικτή η πρόβλεψη, η παρατήρηση και η διαπίστωση αιτιατών σχέσεων κάποιων υποθετικών αλληλεπιδρώμενων καταστάσεων. Ταυτόχρονα, με τη χρήση των δεδομένων που έχουν προκύψει από τη μελέτη και ταξινόμηση των προεκλογικών προγραμμάτων από την Ομάδα Διερεύνησης Προεκλογικών Κειμένων (Manifesto Research Group), ανακαλύπτεται η διάσταση της αξιακής τομής «εθνοκεντρισμού έναντι διεθνισμού» σε επίπεδο πεποιθήσεων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων μέσω των αναφορών που κάνουν στα προεκλογικά τους προγράμματα και γίνεται δυνατή έως έναν βαθμό η σύγκριση των αναφορών αυτών με τις πεποιθήσεις των Ελλήνων ψηφοφόρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτικές θεωρίες και ιδεολογίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.