Ανατομικά χαρακτηριστικά του δέρματος και οι κυριότερες δερματοπάθειες των βοοειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανατομικά χαρακτηριστικά του δέρματος και οι κυριότερες δερματοπάθειες των βοοειδών

Τσεβάς, Γεώργιος
Σοφιαλίδη, Αύρα

Τα ανατομικά χαρακτηριστικά του δέρματος όπως κεράτινα προσαρτήματα του δέρματος τα οποία είναι οι τρίχες, τα κέρατα και οι οπλές, και τις κυριότερες δερματοπάθειες των βοοειδών λοιμώδους και παρασιτικής αιτιολογίας που συναντάμε στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Οι λοιμώδεις δερματοπάθειες των βοοειδών διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής: α) βακτηριακές, β) ιογενείς, γ) μυκητιακές και δ) πρωτοζωικές. Στις βακτηριακές δερματοπάθειες ανήκουν η πυώδης δερματίτιδα, η δερματοφίλωση, το σταφυλοκοκκικό κοκκίωμα, η ποδοδερματίτιδα και η νεκροβακίλλωση των άκρων. Οι κυριότερες λοιμώξεις των ιογενών δερματοπαθειών είναι η ευλογιά, η ψευδοευλογιά, η οζώδης δερματίτιδα, ο αφθώδης και ο καταρροϊκός πυρετός. Στις μυκητιακές δερματοπάθειες περιλαμβάνονται οι δερματοφυτώσεις, η υποδόρια φαιουφομύκωση και η σποροτρίχωση. Όσον αφορά στις πρωτοζωικές δερματοπάθειες η σημαντικότερη που αναφέρεται είναι η μπεσνοιτίωση. Παρουσιάζουμε ορισμένα παρασιτικά νοσήματα, τα οποία οφείλονται σε προσβολή από μύγες, ψώρες, κρότωνες και νηματώδη. Οι προαναφερθείσες ασθένειες είναι ικανές να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους κτηνοτρόφους, καθώς και να αυξήσουν το ποσοστό ενόχλησης και νοσηρότητας στα ζώα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες
Βοοειδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.