Η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ: προβλήματα - προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ: προβλήματα - προοπτικές

Κορώνιας, Σωτήριος

Η παρόν εργασία αποτελεί μια προσπάθεια του συγγραφέα να επιτύχει να προσεγγίσει σημαντικά την όλη διαδρομή που κατέβαλλε η ελληνική κυβέρνηση να ενταχθεί στην ΌΝΕ και κατ επέκταση στην ζώνη του ευρώ, μια προσπάθεια που ήρθε μετά από κόπο και αρκετή προσπάθεια. Τελικά αυτό το μεγάλο γεγονός η Ελληνική κυβέρνηση το πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 1999, και η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα φάση που ονομάζεται Ευρώ και το οποίο θα αποτελεί το κύριο νόμισμα για τις 12 χώρες που συμμετέχουν στην ζώνη του ευρώ. Στην εργασία αυτή μου δίνεται η ευκαιρία να αναφέρω ορισμένα στοιχειά για την ένταξη της Ελλάδος στην ζώνη του ευρώ. Αποτελείται από 12 ενότητες η οποίες κάθε μια εξηγεί τους, τους λόγους της πορεία της Ελλάδος ως προς το ευρώ. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή σχετικά με το αμερικανικό νόμισμα, το δολάριο και τα άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα. Η δεύτερη ενότητα δείχνει μια ιστορική αναδρομή στο πως ξεκίνησε και τελικά πως έφτασε στην Οικονομική κα Νομισματική Ένωση. Η τρίτη, μας φανερώνει τα στάδια την ΟΝΕ και ποια είναι η συνθήκη για αυτήν. Στην έκτη ενότητα γίνεται λόγος γενικά για την εισαγωγή στο ευρώ και μετά δίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο μεγάλο αποχαιρετισμό στο νόμισμα που χρησιμοποιούσαμε και δεν είναι άλλο από την δραχμή. Στην όγδοη και στην ένατη αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ευρώ, ποια είναι τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα και ποια η σχέση του με το κοινό. Στις τελευταία ενότητα βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της εισαγωγής του νέου νομίσματος στο ευρύ κοινωνικό σύνολο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.