Παρουσίαση Ε.Π.Ε.:"ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ Ε.Π.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Παρουσίαση Ε.Π.Ε.:"ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ Ε.Π.Ε."

Ξανθόπουλος, Κωνσταντίνος

Η εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας στηρίχθηκε στα εξής :Πρώτος παράγοντας από αυτούς είναι οι εκτιμήσεις συγκεκριμένων συγγραφέων σχετικά με τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και την λειτουργία τους. Δεύτερος παράγοντας είναι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο οι οποίες αφορούν τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Πέραν όμως των κύριων χαρακτηριστικών των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκεται να παρουσιαστεί σε αυτήν ακριβώς την πτυχιακή εργασία, παράλληλος σκοπός του συγγραφέα είναι να αναδείξει και την άλλη πλευρά των εταιρειών αυτών, πλευρά που απευθύνεται τόσο στο κοινωνικό πρόσωπο των ΕΠΕ όσο και στην συμβολή τους στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας. Η εταιρεία « ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ ΕΠΕ » είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας με αρκετά δυναμική παρουσία και συγκεκριμένα στης πόλη της ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ. Στις επόμενες σελίδες θα γίνει μια παρουσίαση της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.