Οι λογαριασμοί της ομάδας 8 και η χρήσης τους σε βιομηχανική επιχείρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι λογαριασμοί της ομάδας 8 και η χρήσης τους σε βιομηχανική επιχείρηση

Παπαντωνίου, Βασιλική
Δελημιχάλη, Ζωή

Με την παρούσα γίνεται αναφορά στους Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων της ομάδας 8 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, τις διακρίσεις αλλά και τον τρόπο λειτουργίας τους, στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις. Όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω, κάναμε μια συνειδητή προσπάθεια για να δώσουμε όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα του θέματος μέσα από θεωρητικές αναλύσεις και πρακτική εφαρμογή. Το θέμα που επιχειρούμε να αναλύσουμε, είναι μεγάλης σπουδαιότητας ενώ ο συνδυασμός θεωρητικής ανάλυσης και πρακτικής εφαρμογής, το καθιστά και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η εργασία αποτελείται από τρία (3) κεφάλαια: Το πρώτοκεφάλαιο γίνεται ανάπτυξη και λεπτομερής ανάλυση των λογαριασμών αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας την έννοια των λογαριασμών την χρησιμότητα αλλά και το περιεχόμενο τους. Στο δεύτερο παρουσιάζουμε μια άσκηση εξαιρετικά μεγάλου ενδιαφέροντος. Πρόκειται για μια Βιομηχανική Επιχείρηση, που αντικείμενο της είναι η παραγωγή και πώληση ψυγείων, καθώς και η πώληση ηλεκτρικών θερμαστρών. Η επιχείρηση φέρει την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ Α.Ε »(ΒΙ. ΠΑ. Ψ. Α.Ε). Τα στοιχεία που παραθέτουμε αφορούν στη διαχειριστική χρήση του έτους 2003 και είναι εικονικά. Σε αυτό λοιπόν το κεφάλαιο η άσκηση μας προχωρά μέχρι και την κοστολόγηση των προϊόντων της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.