Παρουσίαση ανώνυμης εταιρείας: Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παρουσίαση ανώνυμης εταιρείας: Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε.

Προβίδα, Αικατερίνη

Στην εργασία γίνεται παρουσίαση της εταιρείας Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε.. Η Αναπτυξιακή Φλώρινας ΑΝ.ΦΑΩ. Α.Ε δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους του ίδιου τόπου, που οραματίστηκαν ένα καλύτερο αύριο και θέλησαν να το δουν έργο. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1995 με απόφαση των φορέων της Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμών, Συλλόγων και Ιδιωτών. Η ΑΝ.ΦΑΩ. Α.Ε αποβλέπει στο να διαδραματίζει μαζί με όλους τους φορείς, καθώς και τους πολίτες της περιοχής ενεργό ρόλο στις αναπτυξιακές απαιτήσεις του Νομού Φλώρινας, λειτουργώντας ως φορέας κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού. Σκοπός της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε είναι να συμβάλλει: στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Νομού, στην τουριστική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, στη διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων, στη μεγιστοποίηση της παραγωγής αγαθών και ωφελειών από αυτά και γενικότερα, στην εν γένει ανάπτυξη όλων των περιοχών του Νομού, εφόσον ζητηθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.