Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Στανίσης, Χρήστος

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τη φορολογία νομικών προσώπων. Στη συνέχεια αναλύει το Υποκείμενο φόρου - αντικείμενο φόρου (ποιος φορολογείται). Ως υποκείμενο του φόρου στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε δύο είδη νομικών προσώπων. α) Τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, β) Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια δίνει πληροφορίες για τη μόνιμη εγκατάσταση - Διεθνείς Συμβάσεις, Απαλλαγές - Διαχειριστική περίοδος, Προσδιορισμός εισοδήματος - Συντελεστής φορολογίας, παραγραφή - Δήλωση φορολογική, Φύλλο ελέγχου - Ένδικα Μέσα, Καταβολή φόρου - Προκαταβολή φόρου, Παρακράτηση φόρου - Ευθύνη διοικούντων, Κυρώσεις

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.