Δημόσιες σχέσεις στον τραπεζικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Δημόσιες σχέσεις στον τραπεζικό τομέα

Κωδουνά, Φανή

Στην παρακάτω εργασία θα αναπτύξουμε τον όρο των Δημοσίων Σχέσεων και μετά θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τις Δημόσιες Σχέσεις στον τραπεζικό τομέα και να δούμε πως αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των τραπεζών. Δημόσιες Σχέσεις είναι η συστηματική προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης και καλής θέλησης, ανάμεσα σε μια οργανωμένη ομάδα και τα κοινά της. Ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων είναι να διατηρήσουν την καλύτερη εικόνα για τον συγκεκριμένο οργανισμό, προλαβαίνοντας προβλήματα και δημιουργώντας ευκαιρίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.