Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ο χρόνος εργασίας

Τσαλίκογλου, Ευανθία

Η εργασία ασχολείται με το φαινόμενο της εργασίας και κυρίως με τον χρόνο εργασίας. Ο όρος εργασία αναφέρεται σε ένα μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας, χωρίς να καλύπτει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το πρόβλημα του κριτηρίου για το διαχωρισμό ανάμεσα στην εργασία και τις υπόλοιπες δραστηριότητες εξακολουθεί και σήμερα να επιβιώνει. Έτσι πέρα από την ευρεία έννοια της εργασίας απαντάται και μια στενότερη κοινωνικοοικονομική. Από συγκλίνουσες απόψεις, δυο φαίνεται να είναι τα αναγκαία στοιχεία για το χαρακτηρισμό μιας δραστηριότητας ως εργασίας με τη στενή έννοια. Το ένα είναι η ύπαρξη κάποιας εξωτερικής πίεσης, στοιχείο που κάνει την δραστηριότητα να παύει να είναι απλή ελευθερία. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αναγνώριση της οικονομικής ωφέλειας για τους τρίτους που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε μορφή αμοιβής. Πρόκειται για την εμπορευματική αξία που καλύπτει κάθε αμειβόμενη δραστηριότητα, και του μισθωτού και του ατομικά εργαζόμενου και του επιχειρηματία. Γιαυτό δε θεωρούνται συνήθως ως εργασία οι οικογενειακές, θρησκευτικές και κοινωνικές απασχολήσεις παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές χαρακτηρίζονται από εξωτερική πίεση.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.