Τουρισμός και οικονομική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Τουρισμός και οικονομική ανάπτυξη

Μπήτιου, Μαρία

Η τουριστική οικονομία αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικότερο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, που κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην άμβλυνση πολλών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα μια σύγχρονη κοινωνία, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αυτή βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκεια για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή. Για να μπορέσει η τουριστική οικονομία να συμβάλει στην άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη κοινωνία σήμερα, θα πρέπει η ανάπτυξή της να επιδιωχθεί συνειδητά, δηλαδή προγραμματισμένα. Η εφαρμογή του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολιτικές εξουσίες σε όλες της χώρες του κόσμου που επιθυμούν να αναπτύξουν την τουριστική τους οικονομία, εντάσσεται δε στο γενικότερο πλαίσιο του προγραμματισμού της τουριστικής ανάπτυξης και των μέτρων που παίρνουν ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι. Ας σημειωθεί ότι η εφαρμογή του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης κάθε άλλο παρά ξεχωριστή δραστηριότητα των πολιτικών εξουσιών αποτελεί, αλλά βασικό στοιχείο που εντάσσεται στο περιεχόμενο της πολιτικής που ασκείται εκ μέρους τους για την ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας. Τέλος θα πρέπει να ειπωθεί ότι η εκτίμηση του αποτελέσματος από την εφαρμογή του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης είναι εντελώς απαραίτητη. Χωρίς τη δυνατότητα να μετρηθεί το μέγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης της τουριστικής οικονομίας που επιτεύχθηκε στο διάστημα της εφαρμογής του προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης, και κυρίως χωρίς να μπορεί να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι τους, είναι εντελώς αδύνατο να οδηγηθεί κανείς σε συμπεράσματα, πολύ περισσότερο δε να αποτολμήσει προβλέψεις για μελλοντικές εξελίξεις στην τουριστική οικονομία που συνδέονται με την αναπτυξιακή προσπάθεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.