Σύσταση δομή και λειτουργία ανώνυμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Σύσταση δομή και λειτουργία ανώνυμης εταιρείας

Ατματζίδου, Μαρία

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη σύσταση δομή και λειτουργία ανώνυμης εταιρείας. Ανώνυμη Εταιρεία ονομάζεται η εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μερίδια τις μετοχές , που είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και της οποίας οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Η Α.Ε. είναι εμπορική εταιρεία σύμφωνα με τη ειδική διάταξη του νόμου ανεξάρτητα από το εάν ο σκοπός της είναι εμπορικός ή όχι. Η επωνυμία της Α.Ε. σχηματίζεται από το είδος της επιχείρησης την οποία ασκεί. Είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και το όνομα του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία άλλης εταιρείας. Πάντως πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται στην επωνυμία οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία».

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.