Παρουσίαση υπάρχουσας ανώνυμης εταιρείας "ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΒΕΕ".

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παρουσίαση υπάρχουσας ανώνυμης εταιρείας "ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΒΕΕ".

Ζερβουλάκη, Αθηνά

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις ανώνυμες εταιρίες. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση της εταιρίας "ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΒΕΕ". Ανώνυμη εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με τη περιουσία της, το δε κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε ίσα μερίδια , τις μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι το ποσό (μαθηματική ποσότητα) που αναγράφεται στο καταστατικό και το οποίο κατά την ίδρυση της εταιρείας αντιστοιχεί στο άθροισμα της αξίας των εισφορών των μετόχων. Δεδομένου ότι το μετοχικό κεφάλαιο είναι ένα σταθερό μέγεθος, μόνο με τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να μεταβληθεί, δηλαδή να αυξηθεί ή μειωθεί. Επομένως διαφέρει αισθητά από την εταιρική περιουσία, των προσωπικών εταιρειών. Η υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς λέγεται κάλυψη. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται είτε με την αγορά μετοχών από τους ιδρυτές ή από το κοινό με δημόσια εγγραφή. Η κάλυψη μπορεί να γίνει και με μερική καταβολή αρκεί να αναληφθεί η υποχρέωση να καταβληθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.