Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών

Ζορμπάς, Κωνσταντίνος

Ένας θεσμός που σε άλλες χώρες - ιδιαίτερα τις πιο προοδευμένες οικονομικά -είχε μεγάλη ανάπτυξη, ενώ στη χώρα μας βρισκόταν σε κατάσταση νάρκης - ίσως και ... αναμονής από τα μέσα του 1989, κυρίως όμως από την αρχή του 1990 και σε όλο το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους, σημείωσε μία αληθινή έκρηξη. Πρόκειται φυσικά για το χρηματιστήριο Αξιών που, μολονότι τυπικά στην Ελλάδα (ως Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) έκλεισε ζωή ενός αιώνα περίπου, στην πραγματικότητα βρισκόταν σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια στο περιθώριο της οικονομικής ζωής του τόπου. Αγνοούνταν και ως μορφή εξωτραπεζικής κεφαλαιαγοράς από όπου θα μπορούσαν να αντλούν κεφάλαια οι επιχειρήσεις (που θα συγκέντρωναν ορισμένες προϋποθέσεις), αλλά και ως δυνατότητα επενδυτικής δραστηριότητας, δηλαδή ως πεδίο τοποθέτησης οικονομιών των αποταμιευτών. Τώρα το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, «η Σοφοκλέους» όπως συνήθως λέγεται (από την οδό όπου αυτό βρίσκεται έχει έρθει στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων που αναζητούν (φθηνά) κεφάλαια και των επενδυτών που επιδιώκουν «καλές» (αποδοτικές με ευρεία έννοια) τοποθετήσεις. Τα «χαρτιά» (οι τίτλοι, οι κινητές αξίες) που άλλοτε συγκέντρωναν την περιφρόνηση, την άγνοια και το φόβο του κοινού, σήμερα προσεγγίζονται και προσκαλούν. Θα ρωτούσε κανείς: έγινε έτσι ξαφνικά, μαζί με την έκρηξη των τιμών και τη στροφή προς τη Σοφοκλέους, γνωστός ο θεσμός και ως προς τη δομή του, τη λειτουργία του, τις λεπτομέρειές του; Ασφαλώς όχι. Στον επιστημονικό χώρο, τελευταία, έχει καταβληθεί μία αξιόλογη προσπάθεια από νέους καθηγητές κ.α. να προβάλουν, θεωρητικά περισσότερο, το θεσμό αυτό, σαν τομέα της κεφαλαιαγοράς. Αυτόν το σκοπό κλήθηκαν να εκπληρώσουν πολλά έργα και συγγραφικές εργασίες, που απευθύνονται τόσο στους επιχειρηματίες οι οποίοι θα επιθυμούσαν να περάσουν μέσα στο Χρηματιστήριο και αγνοούν τον τρόπο, όσο και στους επενδυτές που θα ήθελαν να «ανοιχτούν» σε αγορά τίτλων και φοβούνται ή διστάζουν (ή αντίθετα, κάνουν επικίνδυνα τολμήματα. Τα σημαντικότερα από αυτά τα συγγραφικά πονήματα χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία. Κρίθηκε απαραίτητο στο πρώτο μέρος της εργασίας να γίνει μία αναφορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με ταυτόχρονη παράθεση ιστορικών στοιχείων για την ελληνική και διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, όπως και σύντομη αλλά απαραίτητη αναφορά στις στοιχειώδεις λειτουργίες και θεσμούς του Χρηματιστηρίου, προκειμένου να γίνει κατανοητή από τον αναγνώστη η γενικότερη φιλοσοφία που διέπει το Χρηματιστήριο. Στο δεύτερο μέρος περνάμε στην εκτενή αναφορά στο Χρηματιστήριο ΓΙαραγώγων Αθηνών (που είναι και το κύριο θέμα που διαπραγματεύεται η εργασία), το οποίο διέπεται μεν από τους ίδιους γενικούς κανόνες λειτουργίας, αποτελεί δε ξεχωριστή θεσμική οντότητα. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι στα πλαίσια μιας πτυχιακής εργασίας αναφερθήκαμε σε ένα τόσο σημαντικό θεσμό για την κοινωνική ζωή του τόπου, με το δέοντα σεβασμό, προσπαθιόντας στις ελάχιστες σελίδες της, να αναφερθούμε όσο γινόταν εκτενέστερα σε βασικές έννοιες και λειτουργίες των Χρηματιστηρίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)