Διοίκηση ανθρώπινων πόρων στον τραπεζικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διοίκηση ανθρώπινων πόρων στον τραπεζικό τομέα

Παπαγγελή, Αποστολία

Κάθε επιχείρηση επομένως και οργανισμός, έχουν κατανοήσει την σπουδαιότητα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Ομοίως και ο Τραπεζικός τομέας που αποτελεί σημαντική πηγή ανάπτυξης και ευημερίας μιας χώρας, δεν θα μπορούσε να μην ενστερνιστεί την σπουδαιότητα της αποτελεσματικής διοίκησης του προσωπικού. Οι Τράπεζες λειτουργούν πλέον σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό, γεγονός που καθιστά το ανθρώπινο δυναμικό τους ως την πιο σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στόχος για κάθε Τράπεζα είναι η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, η ποιότητα και εν τέλει η αποδοτικότητα. Κλειδί για την επίτευξη των παραπάνω είναι οι υπάλληλοι, ως προσωπικότητες, γνώσεις, δεξιότητες, αξίες. Αυτοί αποτελούν τον μοναδικό παράγοντα που θα ενεργοποιήσει και αξιοποιήσει όλους τους υπόλοιπους συντελεστές παραγωγής, ώστε να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι. Επομένως οι αρμοδιότητες που καλείται να διεκπεραιώσει το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στοχεύουν στην ταύτιση του ατομικού και του συλλογικού συμφέροντος, στηρίζοντας από τη μία και ικανοποιώντας τις ανάγκες των υπαλλήλων αλλά και βοηθώντας στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας. Για τον λόγο αυτό, το έργο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων ΠΙόρων χρίει ιδιαίτερη μελέτη και προσοχή και απαιτεί την ενεργό δέσμευση τόσο των υπαλλήλων όσο και της Διοίκησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.