Παρουσίαση: Ανατολική ανώνυμη εταιρεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Παρουσίαση: Ανατολική ανώνυμη εταιρεία

Χρυσοχοΐδου, Παρθένα

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συστάθηκε με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ως κέντρο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η ίδρυση της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. τον Μάιο 1995, προέκυψε μέσα από τα χαρακτηριστικά και τους ρυθμούς ανάπτυξης της περιοχής όπου εντοπίζονται δυναμική συνύπαρξη όλων των τομέων της οικονομίας, έντονη μεταβολή των χρήσεων και της αξίας γης, οικιστική πίεση και συγκέντρωση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή κατοικούν πάνω από 250.000 κάτοικοι σε οικιστικά σύνολα με ποικίλα χαρακτηριστικά από δυναμικά τμήματα του πολεοδομικού συγκροτήματος έως μειονεκτικούς απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς. Στην περιοχή της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ η αυτοδιοίκηση έχει αποφασίσει την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου με στόχο τη μετατροπή της σε πράσινη ζώνη αντίστοιχα με ανάλογες διεθνείς πρωτοβουλίες. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί εργαλείο για την ταχύτερη και αρτιότερη προσέγγιση σε αυτό το στόχο. Βασική πολιτική στη λειτουργία της είναι ο συνδυασμός παράλληλων παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της ανάπτυξης και η ενσωμάτωση στοιχείων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε όλες τις μεμονωμένες δράσεις της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.