Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιριών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιριών

Σιατήρα, Ελευθερία

Οι προσωπικές εταιρίες είναι μια κατηγορία από τις εταιρίες εμπορικού δικαίου. Κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην εταιρική συνεργασία είναι οι προσωπικές ικανότητες των εταίρων, οι γνώσεις κάποιου ή κάποιων από αυτούς στο αντικείμενο της σχεδιαζόμενης οικονομικής δραστηριότητας, η καλή φήμη που απολαμβάνουν ως άτομα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, οι συγγενικές ή φιλικές σχέσεις που τους συνδέουν. Διακρίσεις προσωπικών εταιριών. Οι προσωπικές εταιρίες διακρίνονται στους εξής τύπους εταιριών: >Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.): Αντιπροσωπευτικότερη μορφή προσωπικής εταιρίας αποτελεί η Ομόρρυθμη Εταιρία, στην οποία όμως η έκταση της ευθύνης των εταίρων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, επειδή ευθύνονται απεριόριστα - δηλαδή και με την προσωπική τους περιούσια - και αλληλέγγυα ή «εις ολόκληρον» δηλαδή ο καθένας ευθύνεται για το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας. > Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.): Είναι όμως δυνατό μερικοί από τους συμβαλλόμενους για τη σύσταση προσωπικής εταιρίας να μην επιθυμούν να φέρουν την απεριόριστη και εις ολόκληρο ευθύνη. Τούτο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Ετερόρρυθμης Εταιρίας στην οποία ο κίνδυνος ενός ή περισσοτέρων εταίρων, των ετερόρρυθμων εταίρων περιορίζεται στο ποσό της συμμετοχής τους ή και σε μεγαλύτερο που καθορίζεται από την εταιρική σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιχείρηση έπειτα από κακή έκβαση των εταιρικών υποθέσεων δεν μπορεί να εξοφλήσει τους πιστωτές της, οι ετερόρρυθμοι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν την πέρα από την εισφορά τους διαφορά μέχρι το ποσό που ευθύνονται. Στην Ε.Ε. υπάρχει και ένας τουλάχιστον εταίρος, ομόρρυθμος, που ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο. >Αφανής ή Συμμετοχική Εταιρία: Στις προσωπικές εταιρίες συγκαταλέγεται και η χωρίς νομική προσωπικότητα Αφανής ή Συμμετοχική Εταιρία, με την οποία συνήθως αναλαμβάνονται ευκαιριακές δραστηριότητες. Στην εταιρία αυτή η εταιρική σύμβαση ισχύει μόνο μεταξύ των συνεταίρων, ενώ έναντι τρίτων η εταιρία είναι ανύπαρκτη. Οι εταίροι συναλλάσσονται με τους τρίτους καθένας στο όνομά του, ενώ οι μεταξύ των σχέσεις ρυθμίζονται από τις ιδιαίτερες συμφωνίες των.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)