Παρουσίαση και ανάλυση της εταιρείας Α.& Φ. Ιωαννίδης Α.Ε.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Παρουσίαση και ανάλυση της εταιρείας Α.& Φ. Ιωαννίδης Α.Ε.

Τσακαλίδης, Σπύρος

Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: Στο πρώτο εξετάζω το νομικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών , στις οποίες ανήκει και η Εταιρεία Α.&Φ. Ιωαννίδης. Εξετάζονται σ’ αυτό τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Ανωνύμων Εταιρειών, η ίδρυση και επωνυμία τους, τα βιβλία που υποχρεούνται να τηρούν, το ελεγκτικό σύστημα που διαθέτουν, το καταστατικό που οφείλουν να έχουν, τους ισολογισμούς που οφείλουν να πραγματοποιούν, τα των μετοχών και μετόχων τους, είτε είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είτε όχι, τα των αυξήσεων, μειώσεων ή αποσβέσεων του μετοχικού τους κεφαλαίου και τα της φορολόγησής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η Εταιρεία Α. & Φ. Ιωαννίδης: το ιστορικό της ίδρυσής της, οι δραστηριότητες της επιχείρησης, οι προμηθευτές και πελάτες της, τα υποκαταστήματα που διαθέτει, το λογιστικό της σχέδιο, α-ριθμοδείκτες και τα οργανογράμματα προσωπικού και των τμημάτων Πω-λήσεων, Ανταλλακτικών, Γεωργικών Ελκυστήρων και Γεωργικών Εργαλείων. Το κεφάλαιο κλείνει με την εξαγωγή σύντομων συμπερασμάτων. Στο τρίτο τέλος κεφάλαιο και σε παράρτημα περιλαμβάνονται οι νόμοι που διέ-πουν τις Ανώνυμες Εταιρείες, το καταστατικό της Α.&Φ. Ιωαννίδης καθώς και άλλα λογιστικά έντυπα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)