Ανάλυση ατομικής επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση ατομικής επιχείρησης

Ζαχίλα, Πετρούλα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η ανάλυση της λειτουργίας της μορφής της ατομικής επιχείρησης εντός της Ελληνικής κοινωνίας και η παράθεση όλων εκείνων των βημάτων τα οποία σχετίζονται με την ίδρυση, τυχόν μετατροπή της σε άλλη μορφής επιχείρησης αλλά και τις κινήσεις που απαιτούνται για μια διακοπή αυτής. Εντός της εργασίας επίσης και εκτός από το θεωρητικό μέρος που παρατείθεται για τις σχετικές ενέργειες στο Πρώτο κεφάλαιο, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα η Ατομική Επιχείρηση Euro-Translations με σκοπό να καταγραφούν οι κινήσεις που έγιναν από τον ιδιοκτήτη της για την έναρξη αυτής, το τρόπο που φορολογείται καθώς και τις κινήσεις που θα απαιτούνταν να γίνουν για τη μετατροπή της σε άλλη μορφή επιχείρησης έως και την πιθανότητα να τερματίσει τη λειτουργία της.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.