Ανάλυση ατομικής επιχείρησης

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
Ανάλυση ατομικής επιχείρησης

Ζαχίλα, Πετρούλα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η ανάλυση της λειτουργίας της μορφής της ατομικής επιχείρησης εντός της Ελληνικής κοινωνίας και η παράθεση όλων εκείνων των βημάτων τα οποία σχετίζονται με την ίδρυση, τυχόν μετατροπή της σε άλλη μορφής επιχείρησης αλλά και τις κινήσεις που απαιτούνται για μια διακοπή αυτής. Εντός της εργασίας επίσης και εκτός από το θεωρητικό μέρος που παρατείθεται για τις σχετικές ενέργειες στο Πρώτο κεφάλαιο, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα η Ατομική Επιχείρηση Euro-Translations με σκοπό να καταγραφούν οι κινήσεις που έγιναν από τον ιδιοκτήτη της για την έναρξη αυτής, το τρόπο που φορολογείται καθώς και τις κινήσεις που θα απαιτούνταν να γίνουν για τη μετατροπή της σε άλλη μορφή επιχείρησης έως και την πιθανότητα να τερματίσει τη λειτουργία της.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)