Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Νταερτζιέ, Χριστίνα
Τριανταφύλλου, Ζωή

Στα Χρηματιστήρια Αξιών γίνονται διαπραγματεύσεις σε κινητές αξίες (securities, valeurs mobilieres) όπως είναι τα ανώνυμα ομόλογα και ανώνυμες ομολογίες δημοσίων δανείων (κρατικά χρεόγραφα) ή ομολογιακών δανείων οργανισμών και επιχειρήσεων και οι μετοχές ανώνυμων εταιριών, κοινές και προνομιούχες ( με ψήφο ή χωρίς). Χαρακτηριστικά θα λέγαμε ότι στα Χρηματιστήρια Αξιών γίνονται συναλλαγές κυρίως σε ομόλογα, ομολογίες και σε μετοχές. Ανάλογα δε με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε κράτος, οι συναλλαγές μπορεί να περιορίζονται μόνο σε ημεδαπές ομολογίες και μετοχές ή να εκτείνονται και σε αλλοδαπές (ομολογίες που εκτείνονται σε ξένα νομίσματα και μετοχές ξένων ανώνυμων εταιριών). Στα Χρηματιστήρια Αξιών την προσφορά τίτλων (κινητών αξιών) αντιπροσωπεύουν, ως προς τις ομολογίες και τα ομόλογα το κράτος που αναζητεί μέσο-μακροπρόθεσμα κεφάλαια για τις ανάγκες του (για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες του μέχρι 1 έτους εκδίδει «έντοκα γραμμάτια του δημοσίου»), ως προς τις ομολογίες των οργανισμών και των επιχειρήσεων, εκείνοι και εκείνες που εκδίδουν ομολογιακά δάνεια σε δημόσια εγγραφή και ως προς τις μετοχές, οι ανώνυμες εταιρίες που, θέλοντας να αντλήσουν κεφάλαια (πέρα από όσα έχουν ήδη στο παθητικό τους ως ίδια και ως ξένα πιστωτικά, που συνήθως είναι τραπεζικά) κυκλοφορούν ένα μέρος των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αξιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)