Η αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού σε μια Περιφέρεια της Ελλάδος - Λέσβος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού σε μια Περιφέρεια της Ελλάδος - Λέσβος

Πανανού, Ελένη
Καγιανιώτη, Αγγέλα

Η παρούσα εργασία, αναφέρεται στην τουριστική δραστηριότητα στον νησί της Λέσβου. Το πρώτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται το φαινόμενο του τουρισμού – τουριστικού τομέα και πως αυτό συνδέεται με την εποχικότητα. Εισχωρεί περισσότερο στο θέμα της εποχικότητας, αναλύοντάς την όσο μπορεί πιο αποτελεσματικά και προτείνοντας κάποιες αρχικές λύσεις για την αντιμετώπιση της, δίνοντας κάποια αρχικά στοιχεία για το νησί (Λέσβος), το οποίο αποτελεί και το βασικό αντικείμενο της έρευνας - μελέτης.Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται ένα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την αντιμετώπιση της εποχικότητας στη Λέσβο και, σε προέκταση για την Περιφέρεια, αξιολογώντας την έκταση, το βάθος και την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει ένα σχέδιο μάρκετινγκ. Η σκοπιμότητα του τρίτου κεφαλαίου είναι η ανάδειξη ενός απτού παραδείγματος προβολής και προώθησης ενός «τουριστικού προϊόντος» και πως αυτό συνδέεται με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.