Οι "πράσινες" ειδήσεις στα ελληνικά ΜΜΕ : η κάλυψη των περιβαλλοντικών θεμάτων στον ημερήσιο τύπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι "πράσινες" ειδήσεις στα ελληνικά ΜΜΕ : η κάλυψη των περιβαλλοντικών θεμάτων στον ημερήσιο τύπο

Σκανδάλη, Χριστίνα

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την ποιοτική και ποσοτική καταγραφή και την αποτίμηση της συνολικής κάλυψης των περιβαλλοντικών θεμάτων στον αθηναϊκό ημερήσιο τύπο. Με τον όρο «συνολική κάλυψη» εννοείται τόσο η τοποθέτηση του ημερήσιου τύπου απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ελληνικής επικράτειας όσο και η γενικότερη αξιολόγηση του τύπου αναφορικά με μια πλειάδα θεμάτων περιβαλλοντικού περιεχομένου. Η συλλογή των στοιχείων προήλθε από το δείγμα εφημερίδων που κυκλοφορούν πανελλαδικά και τα οποία επικεντρώνονται σε δημοσιεύματα ελληνικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος. Κατόπιν κατηγοριοποιήθηκαν, επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν για να εξαχθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Η ανάλυση των άρθρων γίνεται ως προς τα θέματα που παρουσιάζονται, την θέση των άρθρων στις εφημερίδες, το ύφος των κειμένων, την στάση των δημοσιογράφων, την παρουσία φωτογραφιών κ.α. Συνολικά, βρέθηκαν και αναλύθηκαν 70 δημοσιεύματα από δείγμα επτά (7) εφημερίδων, που περιείχαν θέματα ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του διαστήματος που καλύπτει η αναζήτηση αλλά και παλιότερων άρθρων από προηγούμενα έτη. Τα αποτελέσματα της έρευνας τίθενται σε δύο επίπεδα τα οποία αντιστοιχούν στις δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν: ποιοτική (θεματική ανάλυση περιεχομένου, αξιολόγηση και ερμηνεία δεδομένων) και ποσοτική (αριθμητικά και ποσοτικά δεδομένα, πίνακες κτλ.)

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.