Αρχές τραπεζικού μάρκετινγκ: προσδιοριστικοί παράγοντες προσελκυσιμότητας τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αρχές τραπεζικού μάρκετινγκ: προσδιοριστικοί παράγοντες προσελκυσιμότητας τραπεζών

Καβέλας, Πέτρος

Στην εργασία επιχειρείται μία συστηματική παρουσίαση της θεωρίας του Μάρκετινγκ, υπό την ευρεία του όρου έννοια, όπως την αντιλαμβάνονται ξένοι και Έλληνες μελετητές στην παλαιότερη αλλά και στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα καθώς και ο αντίλογος στις απόψεις αυτές. Συγκεκριμένα το περιλαμβάνει τους ορισμούς που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για το Μάρκετινγκ καθώς και τις διακρίσεις αυτού βάσει διαφορετικών κριτηρίων, κάθε φορά. Εδώ παρουσιάζονται έννοιες άμεσα συνδεδεμένες με το Μάρκετινγκ όπως ο Μάρκετινγκ Μάνατζερ και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών. Παρουσιάζονται πως τελικά επιλέγεται η τραπεζική στρατηγική και πως αυτή διαμορφώνεται έτσι ώστε να διαφοροποιείται από άλλες του ανταγωνισμού σε σημείο που να καθιστά την τράπεζα που την επιλέγει, διαφορετικά καλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Στα επόμενα κεφάλαια τονίζεται η σημασία της σωστής επικοινωνίας στην οργάνωση του Τραπεζικού Μάρκετινγκ όταν κυρίαρχα στοιχεία σε αυτό είναι οι πωλητές και οι αγοραστές, δηλαδή προσωπικότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα και τέλος, αξιολογείται η συμβολή του Τραπεζικού Μάρκετινγκ στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη όταν το οργανωτικό πλάνο ίδρυσης μιας τράπεζας, διαμορφώνεται βάσει οικονομικών στοιχείων αλλά και σύμφωνα με τις αγορές στόχους και τις ανάγκες των αγοραστών που καλείται να ικανοποιήσει.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.