Παρουσίαση του αγροτικού συνεταιρισμού επεξεργασίας και πωλήσεως οπωροκηπευτικών προϊόντων Βελβενδού " Η ΄Ενωση"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Παρουσίαση του αγροτικού συνεταιρισμού επεξεργασίας και πωλήσεως οπωροκηπευτικών προϊόντων Βελβενδού " Η ΄Ενωση"

Ασμής, Ζήνων
Γεωργοπούλου, Ελένη

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με τους συνεταιρισμούς και παρουσιάζει τον αγροτικό συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ Βελβενδού. Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συνεταιρισμού με βάση το σημερινό περιεχόμενο για την κατανόηση του όρου αυτού είναι τα παρακάτω: 1) Είναι συλλογικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με βάση τους οικονομικούς νόμους του καπιταλισμού. 2) Είναι μαζικές ενώσεις των εργαζομένων, για την υπεράσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων από την εκμετάλλευση των μεγάλων καπιταλιστών και για τη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και εκπολιτιστικής τους κατάστασης. 3) Είναι μέσα πάλης των εργαζομένων για τις οικονομικές, επαγγελματικές και εκπολιτιστικές διεκδικήσεις τους. 4) Είναι οργανώσεις που ιδρύονται εθελοντικά και λειτουργούν δημοκρατικά. 5) Βασικά μέσα για την επίτευξη των σκοπών των συνεταιρισμών είναι η αμοιβαία βοήθεια και η αλληλεγγύη των μελών. 6) Στηρίζονται στην προσωπική συμμετοχή και εργασία των μελών τους. 7) Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος και αμετάβλητος. 8) Τα κεφάλαιά τους δημιουργούνται βασικά από προσωπικές εισφορές των μελών.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.