Το προφίλ των τηλεοπτικών δικτυακών τόπων: δυνατότητες και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το προφίλ των τηλεοπτικών δικτυακών τόπων: δυνατότητες και προοπτικές

Θεοδοσιάδου, Ελισάβετ

Η μελέτη αυτή έχει πραγματοποιηθεί με στόχο να παρατηρήσει και να περιγράψει το προφίλ των ελληνικών τηλεοπτικών δικτυακών τόπων και σε περαιτέρω ανάλυση, να κάνει αναφορά στις δυνατότητες και τις προοπτικές που εγείρονται στον τηλεοπτικό κλάδο χάρη στο διαδίκτυο. Στο πρώτο μέρος της μελέτης θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο ως εξής: Το πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιάσει τα γενικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί από εμπειρογνώμονες και μελετητές, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στις θετικές και αρνητικές επιδράσεις του Διαδικτύου τόσο σε επίπεδο ατόμου όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. Το δεύτερο κεφάλαιο θα συγκεκριμενοποιήσει τις επιδράσεις του διαδικτύου στα ΜΜΕ, κάνοντας λεπτομερέστερη αναφορά στον τηλεοπτικό κλάδο. Το δεύτερο μέρος της μελέτης (εμπειρικό) θα αφιερωθεί στην ανάλυση των ελληνικών τηλεοπτικών δικτυακών τόπων. Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία της μελέτης βασισμένη στις μεταβλητές που προκύπτουν από το θεωρητικό πλαίσιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν τα ευρήματα της έρευνας. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο της εργασίας καθώς και τις πιθανές μελλοντικές προοπτικές και εξελίξεις για τους τηλεοπτικούς δικτυακούς τόπους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.