Το εθνικό στατιστικό σύστημα της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Το εθνικό στατιστικό σύστημα της Ελλάδας

Δημητριάδης, Ιωάννης

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλύσει το στατιστικό σύστημα της χώρας μας, τον τρόπο λειτουργίας του, να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του, την εξέλιξη που είχε στην ιστορία της λειτουργίας του, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιεί για να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Αυτά όσον αφορά το λειτουργικό τομέα του. Επίσης η παρούσα εργασία βοήθα στο να γίνει περισσότερο κατανοητή και σαφέστατη η σημασία που έχει η εν λόγω υπηρεσία για την πρόοδο της χώρας μας. Ως επέκταση του έργου της είναι η σημαντική βοήθεια που προσφέρει στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της χώρας με την σωστή χρησιμοποίηση των συγκεντρωμένων στατιστικών στοιχείων που παρέχει. Όταν μιλάμε για στατιστικό σύστημα στην Ελλάδα, αναφερόμαστε ουσιαστικά στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος - τη γνωστή Ε.Σ.Υ.Ε.- που αποτελεί και τον κορμό του συστήματος. Οι στατιστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκτός της Ε.Σ.Υ.Ε. καλύπτουν εξειδικευμένους τομείς, π.χ. οι νομισματοπιστωτικές στατιστικές που καταρτίζει η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά κυρίως αποτελούν υποπροϊόν των διοικητικών δραστηριοτήτων των διαφόρων φορέων όπως υπουργιών, Ν.Π.Δ.Δ. και των άλλων οργανισμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.