Παρουσίαση κοινοπραξίας αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων δήμου Κύρρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παρουσίαση κοινοπραξίας αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων δήμου Κύρρου

Κοσκερίδης, Απόστολος

Ο συνεταιρισμός είναι εμπορική εταιρεία, με νομική προσωπικότητα και του οποίου το κεφάλαιο και ο αριθμός των συνέταιρων είναι μεταβλητά, με σκοπό την ηθική οικονομική προαγωγή των μελών του με την από κοινού συνεργασία και σύμπραξη. «Είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών, οικονομικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαμέσου μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης», έλεγε ο ορισμός που έδωσε η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση στο Συνέδριο του Μάντσεστερ το 1955 . Χαρακτηριστικό του συνεταιρισμού είναι το μεταβλητό των εταίρων και του κεφαλαίου γιατί καταρχήν κάθε συνέταιρος μπορεί να αποχωρήσει από τον συνεταιρισμό, συναποκομίζοντας το μερίδιο του χωρίς να διαλύεται ο συνεταιρισμός .

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.