ΝΗΡΕΥΣ: Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
ΝΗΡΕΥΣ: Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου Α.Ε.

Ζαννίκος, Λεόντιος

Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται περί ανωνύμων εταιριών, τη δομή τους τη σύσταση, τη λειτουργία τους. Στη συνέχεια παρουσιάζει την ανώνυμη εταιρία ΝΗΡΕΥΣ: Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου Α.Ε. Η ΑΕ είναι η κατ' εξοχήν κεφαλαιουχική εμπορική εταιρία. Χαρακτηριστικά της είναι, πέραν της νομικής προσωπικότητας και της ιδιότητας του εμπόρου κατά το τυπικό κριτήριο, το ότι οι εταίροι της (μέτοχοι) ευθύνονται περιορισμένα μέχρι την αξία της εισφοράς τους, το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μερίδια (μετοχές) και η εταιρική ιδιότητα μεταβιβάζεται ελευθέρα (ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών). Αποτέλεσμα του κεφαλαιουχικού στοιχείου της εταιρίας και του ότι οι μέτοχοι είναι περισσότερο χρηματοδότες παρά τα πρόσωπα εκείνα, με τις προσπάθειες των οποίων θα υλοποιηθεί ο εταιρικός σκοπός, όπως συμβαίνει με τις προσωπικές εταιρίες, είναι και το ελευθέρα μεταβιβαστό της εταιρικής (μετοχικής) ιδιότητας και η ανάγκη οργάνωσης των εταίριον υπό σταθερή και συνεχή διρίκηση. Αυτό επιτυγχάνεται με την νομοθετική πρόβλεψη ενός ισχυρού τρίτου οργάνου, του διοικητικού συμβουλίου, to οποίο έχει την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρίας, ενώ η σχέση των προσώπων του οργάνου αυτού προς τους εταίρους δεν είναι η ίδια με αυτήν των διαχειριστών προς τους εταίρους προσωπικής εταιρείας, όπως θα δούμε πιο κάτω. Αποτέλεσμα της φυσιογνωμίας αυτής που έχει η αε είναι η μεγαλύτερη έκθεση στη δημοσιότητα των δραστηριοτήτων της σε σχέση με αυτή των προσωπικών εταιριών, καθώς και ότι χαρακτήρας των διατάξεων που την διέπουν είναι κατά κανόνα αναγκαστικού δικαίου και όχι ενδοτικού, όπως συμβαίνει με τις προσωπικές εταιρίες. Για το λόγο αυτό ασκείται σχετικά έντονη κρατική εποπτεία στη λειτουργία της εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.