Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Ηλιοπούλου, Μαλβίνα
Κουκόσια, Παναγιώτα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί η εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στα πλαίσια των ραγδαίων εξελίξεων που συντελούνται παγκοσμίως, οι μεταβολές που υφίσταται και οι προοπτικές του. Αναφορά γίνεται και σε θέματα διάρθρωσης του κλάδου και νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα και ειδικότερα αναλύονται τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος, οι εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο και η αποτελεσματικότητα των ελληνικών εμπορικών τραπεζών. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, καθώς επίσης και εκτενής ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο τρίτο μέρος ακολουθεί η παρουσίαση των εργαλείων- προϊόντων χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα σήμερα. Αναλύονται τόσο τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά σχήματα, όσο και τα σύγχρονα, όπως η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το factoring και το επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (venture capital).

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.