Λειτουργία και διαχείριση συνεταιριστικών οργανώσεων ή επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Λειτουργία και διαχείριση συνεταιριστικών οργανώσεων ή επιχειρήσεων

Πεπονή, Μαριράνια

Η εργασία αυτή αναφέρεται στη λειτουργία και τη διαχείριση συνεταιριστικών οργανώσεων ή επιχειρήσεων. Αναφέρεται κυρίως για την Ε.Α.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη στο πρώτο στο οποίο αναφέρεται γενικότερα στις έννοιες, εξέλιξη, νομοθεσία κ.α. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η παρουσίαση της Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας με όλα τα στοιχεία της. Βασικός στόχος του συνεταιρισμού είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στα μέλη του, με όρους περισσότερο ευνοϊκούς από αυτούς που διαμορφώνονται στην ελεύθερη αγορά. Οι συνεταιρισμοί είναι νομικά πρόσωπα και απαραίτητη προϋπόθεση της ίδρυσης και της λειτουργίας τους είναι η έγκριση του καταστατικού τους. Σε αυτό ορίζονται ο σκοπός και η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού, η έδρα του, οι όροι και εξόδου των εταίρων, η κατάρτιση του κεφαλαίου, ο τρόπος οργάνωσης, και εκπροσώπησης του συνεταιρισμού, η σύνταξη του ισολογισμού του κλπ.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.