Δημόσιες επικοινωνιακές εκστρατείες: η καμπάνια του Ινστιτούτου Μεταφορών για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Δημόσιες επικοινωνιακές εκστρατείες: η καμπάνια του Ινστιτούτου Μεταφορών για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

Κουρουνιώτης, Κωνσταντίνος
Μαραμή, Μαρία

Στην εργασία αναλύεται η διαδικασία της μαζικής επικοινωνίας, μέσα από μια εκτενή αναφορά στους παράγοντες που πρέπει να λάβει υπ’ όψιν ο σχεδιαστής μιας δημόσιας εκστρατεία. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της έρευνας, αλλά και τα εμπόδια που συνάντησαν οι εισηγητές καταγράφονται στο παρόν κεφάλαιο. Παρουσίαση εκστρατείας «Όχι απόψε, οδηγώ».Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η επικοινωνιακή εκστρατεία που υλοποίησε το Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) κατά τα έτη 2001-2002, για την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το πρόβλημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας των μελετητών, τα οποία περιγράφουν την κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σχετικά με το πρόβλημα. Ακολουθεί αξιολόγηση της εκστρατείας του Ι.ΜΕΤ. ενώ επισημαίνονται και κάποιες προτάσεις που θεωρούν οι εισηγητές ότι θα μπορούσαν λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της συγκεκριμένης εκστρατείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τροχαία ατυχήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.